چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

Arc Light

کد: 100 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , , ,
مدل آرک بسیار کاربردی است و از عناصر منحنی و خطی تشکیل شده. این مدل، جوهر حرکات برازنده را به تصویر می کشد و طراح را قادر می سازد تا مسیر های نور خود را در هر فضایی بسازد.

مدل آرک بسیار کاربردی است و از عناصر منحنی و خطی تشکیل شده. این مدل، جوهر حرکات برازنده را به تصویر می کشد و طراح را قادر می سازد تا مسیر های نور خود را در هر فضایی بسازد. همچنین بی نهایت انعطاف پذیر است و یک راه حل زیبا برای هر شخص است تا فضایی را که می خواهد تعریف کند و گروه بندی و هدایت کند تا شکل دقیقی را  که در طراحی فانتزی خود به دنبال آن است بیابد.

Rectangular aluminium profile system with high-performance LED lights

Anodized aluminium / Bronze anodized / Black anodized
Acrylic diffuser
LED 12 V / 3000 K — IP 20

مدل آرک بسیار کاربردی است و از عناصر منحنی و خطی تشکیل شده. این مدل، جوهر حرکات برازنده را به تصویر می کشد و طراح را قادر می سازد تا مسیر های نور خود را در هر فضایی بسازد. همچنین بی نهایت انعطاف پذیر است و یک راه حل زیبا برای هر شخص است تا فضایی را که می خواهد تعریف کند و گروه بندی و هدایت کند تا شکل دقیقی را  که در طراحی فانتزی خود به دنبال آن است بیابد.

Rectangular aluminium profile system with high-performance LED lights

Anodized aluminium / Bronze anodized / Black anodized
Acrylic diffuser
LED 12 V / 3000 K — IP 20

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux