چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

AVIA

کد: 401 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , , , ,
هر محصول اسلمپ منحصر به فرد است.فرآیند خلاقانه مستلزم آن است که یک طراح هنگام طراحی دستان خود را کثیف کند، همان گونه که دست خود را می برد.

زاها حدید نه تنها در ساختمان‌ها و موزه‌ها در مقیاس بزرگ، بلکه در آویا، یک سیستم تعلیق مناسب برای محیط‌های صمیمی، اثری خلاقانه و رویایی از خود به جای گذاشته است. روی هر قطعه از این چراغ شماره گذاری انجام شده که قابل مشاهده میباشد که گواهی ساخت اصلی تایید شده است.

3 X 12W LED Filament Bulbs E27/E26
+ 1 X 7W Spot LED Bulbs E27/E26
Dimmable with dimmable bulbs
MADE OF: Cristalflex® / Lentiflex®

زاها حدید نه تنها در ساختمان‌ها و موزه‌ها در مقیاس بزرگ، بلکه در آویا، یک سیستم تعلیق مناسب برای محیط‌های صمیمی، اثری خلاقانه و رویایی از خود به جای گذاشته است. روی هر قطعه از این چراغ شماره گذاری انجام شده که قابل مشاهده میباشد که گواهی ساخت اصلی تایید شده است.

3 X 12W LED Filament Bulbs E27/E26
+ 1 X 7W Spot LED Bulbs E27/E26
Dimmable with dimmable bulbs
MADE OF: Cristalflex® / Lentiflex®

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux