چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

CACTUS Prisma

کد: 420 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , , , ,
هر محصول اسلمپ منحصر به فرد است.فرآیند خلاقانه مستلزم آن است که یک طراح هنگام طراحی دستان خود را کثیف کند، همان گونه که دست خود را می برد.

این لامپ توانایی فوق العاده ای برای انطباق با هر فضایی دارد و در عین حال کاملاً به الهام خود وفادار می ماند. این حالت خود را مدیون ترکیب هندسه و نوآوری مواد مورد استفاده Lentiflex® و Opalflex®برای هر دو نسخه است. هر دو درخشش مقاومت ناپذیر و بازتاب‌های منشوری وسوسه‌انگیز را ایجاد میکنند.

”SIZE_XS: Ø25 cm x h. 21 cm / Ø 9-3/4” x h. 8-1/4
”SIZE_XM: Ø16,5 cm x h41 cm / Ø 6-1/2” x h. 16-1/4
COLOURS: Prisma
MATERIALS: Lentiflex® / Stainless Steel base
WITH: Special Gift Pack
LIGHT SOURCE: Bulbs E14: 1 X 6W LED Filament

این لامپ توانایی فوق العاده ای برای انطباق با هر فضایی دارد و در عین حال کاملاً به الهام خود وفادار می ماند. این حالت خود را مدیون ترکیب هندسه و نوآوری مواد مورد استفاده Lentiflex® و Opalflex®برای هر دو نسخه است. هر دو درخشش مقاومت ناپذیر و بازتاب‌های منشوری وسوسه‌انگیز را ایجاد میکنند.

”SIZE_XS: Ø25 cm x h. 21 cm / Ø 9-3/4” x h. 8-1/4
”SIZE_XM: Ø16,5 cm x h41 cm / Ø 6-1/2” x h. 16-1/4
COLOURS: Prisma
MATERIALS: Lentiflex® / Stainless Steel base
WITH: Special Gift Pack
LIGHT SOURCE: Bulbs E14: 1 X 6W LED Filament

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux