چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

DIMPLE

کد: 422 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , , , ,
هر محصول اسلمپ منحصر به فرد است.فرآیند خلاقانه مستلزم آن است که یک طراح هنگام طراحی دستان خود را کثیف کند، همان گونه که دست خود را می برد.

دیمپل مجموعه ای بدیع و خلاقانه است که مینیمالیسم و سختی طراحی را به تراوش نور پیوند می زند. تکنیک انحصاری مدل‌سازی سرد بعد دیگری را به سطح ماده منتقل می‌کند، خطی بودن را شکسته و آن را سینوسی می‌سازد. نور در حفره های خطی که سطح لامپ را می پوشانند منعکس می شود و بازتاب های رنگی همیشه در حال تغییر خواهند بود.

Bulbs:E27 -  8W - LED Filament (max ∅ 6 cm) or
7W - PAR - LED (max ∅ 6 cm)
Made of: Cristalflex® / Stainless Steel

دیمپل مجموعه ای بدیع و خلاقانه است که مینیمالیسم و سختی طراحی را به تراوش نور پیوند می زند. تکنیک انحصاری مدل‌سازی سرد بعد دیگری را به سطح ماده منتقل می‌کند، خطی بودن را شکسته و آن را سینوسی می‌سازد. نور در حفره های خطی که سطح لامپ را می پوشانند منعکس می شود و بازتاب های رنگی همیشه در حال تغییر خواهند بود.

Bulbs:E27 -  8W - LED Filament (max ∅ 6 cm) or
7W - PAR - LED (max ∅ 6 cm)
Made of: Cristalflex® / Stainless Steel

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux