چراغ گچی
چراغ گچی

FAGF01001

کد: 4001 ..... برند / نوع نصب : , تگ
چراغ های گچی میرولوکس، پرچمداران انقلاب روشنایی خواهند بود، شکستن قوانین طراحی نور با معرفی دیدگاه جدید، کل نگر و گسترده که فراتر از  مادیت، ترکیب و استفاده از فضا میباشد …

رنگ سفید- نصب آسان
110 mm برش

COLOR : WHITE
LIGHT SOURCE : Mr16-GU10(MAX 35WATT)
HOUSING : PLASTER
IP :20
IK :02
Weight :0.15 kg
• Lamp replacement without tools

رنگ سفید- نصب آسان
110 mm برش

COLOR : WHITE
LIGHT SOURCE : Mr16-GU10(MAX 35WATT)
HOUSING : PLASTER
IP :20
IK :02
Weight :0.15 kg
• Lamp replacement without tools

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux

اسکرول به بالا