چراغ گچی
چراغ گچی

FAGF01007

کد: 4007 ..... برند / نوع نصب : , تگ
چراغ های گچی میرولوکس، پرچمداران انقلاب روشنایی خواهند بود، شکستن قوانین طراحی نور با معرفی دیدگاه جدید، کل نگر و گسترده که فراتر از  مادیت، ترکیب و استفاده از فضا میباشد …

رنگ سفید- نصب آسان
Ip 20
155 x 85 mm برش
0.5 kg وزن

COLOR : WHITE
LIGHT SOURCE : 2X Mr16-GU10(MAX 35WATT)
HOUSING : PLASTER
IP :20
IK :02
Weight :0.5kg
• Lamp replacement without tools

رنگ سفید- نصب آسان
Ip 20
155 x 85 mm برش
0.5 kg وزن

COLOR : WHITE
LIGHT SOURCE : 2X Mr16-GU10(MAX 35WATT)
HOUSING : PLASTER
IP :20
IK :02
Weight :0.5kg
• Lamp replacement without tools

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux

اسکرول به بالا