چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

FARETTO

کد: 421 ..... برند / نوع نصب : , , ..... کاربری : , , , ,
هر محصول اسلمپ منحصر به فرد است.فرآیند خلاقانه مستلزم آن است که یک طراح هنگام طراحی دستان خود را کثیف کند، همان گونه که دست خود را می برد.

طراح :  Nigel Coates

در FARETTO نور بدون از دست دادن جهت با توجه به سیستم تعلیق، سیستم تعلیق دوبل و نسخه های رومیزی، عبور داده میشود.این مجموعه به صورت عرضی به هر فضای داخلی نور می بخشد.

SUSPENSION
Bulbs E27: 8W LED Filament or
75W max - Halogen
Made of: Plainflex® / Polycarbonate
TABLE
Bulbs E27: 8W LED Filament or
40W max - Halogen
Made of: Plainflex® / Polycarbonate
With: Dimmer

طراح :  Nigel Coates

در FARETTO نور بدون از دست دادن جهت با توجه به سیستم تعلیق، سیستم تعلیق دوبل و نسخه های رومیزی، عبور داده میشود.این مجموعه به صورت عرضی به هر فضای داخلی نور می بخشد.

SUSPENSION
Bulbs E27: 8W LED Filament or
75W max - Halogen
Made of: Plainflex® / Polycarbonate
TABLE
Bulbs E27: 8W LED Filament or
40W max - Halogen
Made of: Plainflex® / Polycarbonate
With: Dimmer

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux