چراغ پارکی
چراغ پارکی

IRTJ-135

کد: 1504 ..... برند / نوع نصب : , ,
مدل 2 پایه / رنگ های انتخابی : مشکی – گرافیت – نقره ای /  دارای خانواده مدل 135 و 136 و 137 و 138

دو پایه حباب دار و بدون حباب

بولارد بدون حفاظ ترکیبی با توزیع نور متقارن و تابش دو سویه با LED

نور این چراغ ها به صورت یکنواخت از درون استوانه ای ترکیبی توزیع می شود.

چراغ های بدون حباب به تقسیم بندی و ساختار فضای بیرونی کمک می کند برای روشنایی مسیرهای پیاده، باغ ها و باغچه ها مناسب می باشند.

با LED و درایور با بالاست الکترونیکی یا فلورسنت با بالاست الکترونیکی

بدنه جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگری دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

حباب شیشه ای دست ساز اوپال دولایه یا حباب پلی کربنات مات

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کنندهکابل به داخل پایه

استاندارد ایران

دو پایه حباب دار و بدون حباب

بولارد بدون حفاظ ترکیبی با توزیع نور متقارن و تابش دو سویه با LED

نور این چراغ ها به صورت یکنواخت از درون استوانه ای ترکیبی توزیع می شود.

چراغ های بدون حباب به تقسیم بندی و ساختار فضای بیرونی کمک می کند برای روشنایی مسیرهای پیاده، باغ ها و باغچه ها مناسب می باشند.

با LED و درایور با بالاست الکترونیکی یا فلورسنت با بالاست الکترونیکی

بدنه جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگری دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

حباب شیشه ای دست ساز اوپال دولایه یا حباب پلی کربنات مات

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کنندهکابل به داخل پایه

استاندارد ایران

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux