چراغ پارکی

IRTJ-160

کد: 1507 ..... برند / نوع نصب : , ,
رنگ های انتخابی : مشکی – گرافیت – نقره ای /  دارای خانواده مدل 160 و 161 و 162 و 163

بولارد حفاظ دار ترکیبی با LED

این چراغ ها با مقطع مثلث به المان های نوری متفاوتی تبدیل شده اند.

نور این چراغ ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده و گرافیک نوری سه وجهی با کیفیت روشنایی بالایی بر روی سطوح ایجاد می کند.

این چراغ ها المان های مناسبی برای معماری نور می باشند.

با LED و درایور یا لامپ های فلورسنت با بالاست الکترونیکی

بدنه جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگری دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

حباب شیشه ای دست ساز اوپال دولایه

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کنندهکابل به داخل پایه

استاندارد ایران

بولارد حفاظ دار ترکیبی با LED

این چراغ ها با مقطع مثلث به المان های نوری متفاوتی تبدیل شده اند.

نور این چراغ ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده و گرافیک نوری سه وجهی با کیفیت روشنایی بالایی بر روی سطوح ایجاد می کند.

این چراغ ها المان های مناسبی برای معماری نور می باشند.

با LED و درایور یا لامپ های فلورسنت با بالاست الکترونیکی

بدنه جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگری دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

حباب شیشه ای دست ساز اوپال دولایه

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کنندهکابل به داخل پایه

استاندارد ایران

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux