چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

IRTJ-260

کد: 1515 ..... برند / نوع نصب : , ,
رنگ های انتخابی : مشکی – گرافیت – نقره ای / دارای مدل های 260 و 261 و 262

المان های نورساز میران با توزیع نور متقارن با LED برای طراحی فضاهای عمومی می باشند.این چراغ ها دارای سطح مقطع مربع و توزیع نور آن ها از چهار جهت می باشند.از این المان ها می توان در ساختارهای معماری برای تاکید بر برخی فضاها استفاده کرد.نور این چراغ ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده و گرافیک نوری چهار وجهی با کیفیت روشنایی بالایی را بر روی سطوح ایجاد می کند.

با LED و درایور یا متال هالید با بالاست الکترونیکی

بدنه جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگری دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

شیشه ایمنی

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کنندهکابل به داخل پایه

استاندارد ایران

المان های نورساز میران با توزیع نور متقارن با LED برای طراحی فضاهای عمومی می باشند.این چراغ ها دارای سطح مقطع مربع و توزیع نور آن ها از چهار جهت می باشند.از این المان ها می توان در ساختارهای معماری برای تاکید بر برخی فضاها استفاده کرد.نور این چراغ ها توسط رفلکتور به سطح مورد نظر تابیده و گرافیک نوری چهار وجهی با کیفیت روشنایی بالایی را بر روی سطوح ایجاد می کند.

با LED و درایور یا متال هالید با بالاست الکترونیکی

بدنه جنس آلومینیوم اکسترود و آلومینیوم ریختگری دایکست با رنگ پودری الکترواستاتیک

رفلکتور آلومینیوم آنودایز خالص

شیشه ایمنی

پایه چدنی مخصوص نصب

لوله آلومینیومی هدایت کنندهکابل به داخل پایه

استاندارد ایران

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux