چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

IWAKI

کد: 303 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , ,
ایده های پیچیده نیاز به لامپ های پیچیده دارند…

شکل این چراغ اداری تصفیه شده و از جدیدترین فناوری های نورپردازی بهره میبرد .چراغ IWAKI مناسب برای فضای داخلی مدرن میباشد.

including offices, board meeting rooms

شکل این چراغ اداری تصفیه شده و از جدیدترین فناوری های نورپردازی بهره میبرد .چراغ IWAKI مناسب برای فضای داخلی مدرن میباشد.

including offices, board meeting rooms

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux