چراغ آویز
چراغ دکوراتیو

KAGAWA

کد: 304 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , ,
ایده های پیچیده نیاز به لامپ های پیچیده دارند…

KAGAWA، چراغ آویز تزئینی با شکل چشم نواز و جدیدترین روش برای روشنایی مدرن اداری است.هنگامی که شما نیاز به تاکید بر فضای داخلی پیچیده دارید، KAGAWA باید دقیق ترین نورپردازی باشد تا آن را به دست آورید.

including offices, board meeting rooms

KAGAWA، چراغ آویز تزئینی با شکل چشم نواز و جدیدترین روش برای روشنایی مدرن اداری است.هنگامی که شما نیاز به تاکید بر فضای داخلی پیچیده دارید، KAGAWA باید دقیق ترین نورپردازی باشد تا آن را به دست آورید.

including offices, board meeting rooms

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux