چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

KOBE

کد: 305 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , ,
ایده های پیچیده نیاز به لامپ های پیچیده دارند…

هنگامی که به فضای منحصر به فرد نیاز دارید، KOBE دقیق ترین راه حل برای به دست آوردن آن است.
این چراغ نور مستقیم را برای چیدمان فضای داخلی مدرن ایجاد میکند.

including offices, board meeting rooms

هنگامی که به فضای منحصر به فرد نیاز دارید، KOBE دقیق ترین راه حل برای به دست آوردن آن است.
این چراغ نور مستقیم را برای چیدمان فضای داخلی مدرن ایجاد میکند.

including offices, board meeting rooms

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux