چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

MONO

کد: 106 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , , ,
یک تکه سنگ مرمر با LED های با کارایی بالا در پشت آن، که نور غیرمستقیم را به اطراف عنصر سنگ می تاباند. در دو نوع دیوارکوب و لامپ ایستاده موجود می باشد.

یک تکه سنگ مرمر با LED های با کارایی بالا در پشت آن، که نور غیرمستقیم را به اطراف عنصر سنگ می تاباند.
در دو نوع دیوارکوب و لامپ ایستاده موجود می باشد.

Carrara marble / Bronze Amani Marble / Sahara Noir Marble
LED 12 V / 3000 K
IP 20

یک تکه سنگ مرمر با LED های با کارایی بالا در پشت آن، که نور غیرمستقیم را به اطراف عنصر سنگ می تاباند.
در دو نوع دیوارکوب و لامپ ایستاده موجود می باشد.

Carrara marble / Bronze Amani Marble / Sahara Noir Marble
LED 12 V / 3000 K
IP 20

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux