چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

Mosaic

کد: 316 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , ,

MOSAIC را کاوش کنید، جدیدترین  روشنایی با طراحی قابل توجه است. هنگامی که برای فضای داخلی پیچیده به نورپردازی پیچیده نیاز دارید، MOSAIC یک انتخاب عالی خواهد بود.

luminaire body made of black glossy plastic
material, semi-transparent plexiglass

MOSAIC را کاوش کنید، جدیدترین  روشنایی با طراحی قابل توجه است. هنگامی که برای فضای داخلی پیچیده به نورپردازی پیچیده نیاز دارید، MOSAIC یک انتخاب عالی خواهد بود.

luminaire body made of black glossy plastic
material, semi-transparent plexiglass

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux