چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

OSAKA

کد: 307 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , ,
ایده های پیچیده نیاز به لامپ های پیچیده دارند…

چراغ مستقیم آویز تزئینی برای منابع نور LED

including offices, board meeting rooms

چراغ مستقیم آویز تزئینی برای منابع نور LED

including offices, board meeting rooms

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux