چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

Rutil

کد: 101 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , , , ,
چراغ و نور معلق آلومینیومی به صورت شش ضلعی با نور LED فشرده و شدت بالا

این عنصر با ارائه گزینه هایی از فرم بسیار باریک تا انواع ضخیم تر، هم بصورت تکی و هم در ترکیب های تکرارشونده جذاب است. بسته به فاصله تا سطح روشن، در کاراکترهای مختلف می درخشد. پرداخت های مختلف آن از ویژگی جلا برخوردار است یا آلومینیوم آندایز شده در برنز و رنگهای مختلف دیگرمی باشد .این چراغ عنصری متمایز و مشخص در هر فضای معماری برای شما میتواند باشد.

Anodized aluminium / Bronze anodized / Black anodized /
Polished aluminium / Painted aluminium
LED 350 mA / 3000 K — IP 20

این عنصر با ارائه گزینه هایی از فرم بسیار باریک تا انواع ضخیم تر، هم بصورت تکی و هم در ترکیب های تکرارشونده جذاب است. بسته به فاصله تا سطح روشن، در کاراکترهای مختلف می درخشد. پرداخت های مختلف آن از ویژگی جلا برخوردار است یا آلومینیوم آندایز شده در برنز و رنگهای مختلف دیگرمی باشد .این چراغ عنصری متمایز و مشخص در هر فضای معماری برای شما میتواند باشد.

Anodized aluminium / Bronze anodized / Black anodized /
Polished aluminium / Painted aluminium
LED 350 mA / 3000 K — IP 20

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux