چراغ دکوراتیو
چراغ دکوراتیو

SPHERE

کد: 318 ..... برند / نوع نصب : , ..... کاربری : , ,

طراحی و شکل پیچیده را در رنگ مشکی و زیبا کاوش کنید. SPHERE یک چراغ آویز مدرن با ساخت و ساز یکپارچه و تکنولوژی LED است.

luminaire construction based on plastic polyester material (resin)
in black colour. Optic frame made of galvanized steel.
Optics frame made of aluminum, luminaire complete with
LED lamp 3000K or 4000K and angle 24° or 40°

طراحی و شکل پیچیده را در رنگ مشکی و زیبا کاوش کنید. SPHERE یک چراغ آویز مدرن با ساخت و ساز یکپارچه و تکنولوژی LED است.

luminaire construction based on plastic polyester material (resin)
in black colour. Optic frame made of galvanized steel.
Optics frame made of aluminum, luminaire complete with
LED lamp 3000K or 4000K and angle 24° or 40°

عکس های محصول

Dimentions

release ! the forms

The natural forms produced with mirolux