چراغ دانلایت

خرید چراغ ساختمانی و چراغ ساختمان

چراغ ساختمان دانلایت، لامپی است که درون سقف قرار می‌گیرد و کاملاً در آن احاطه می‌شود.زمانی که چراغ‌ها روشن می‌شود، محل نصب آن‌ها مثل نقاطی درخشنده به نظر می‌رسد.