نورپردازی

نورپردازی گالری و شوروم (1)

در مورد نورپردازی در گالری و موزه ها مهم ترین فاکتور حفظ و صیانت از مجسمه ها و تابلو ها و اجسام موجود در نمایشگاه می باشد.